Wznowienie funkcjonowania PSZOK.

Od poniedziałku 18.05.2020r.wznowione zostanie przyjmowanie odpadów na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z obecną epidemią COVID-19 wprowadzono dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z PSZOK-u:

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne przywiezienia odpadów;
  • Na PSZOK może przebywać w danej chwili maksymalnie 1 Klient; (oprócz pracownika obsługi);
  • Podczas przebywania na PSZOK ,Klientów obowiązuje zasada korzystania z maseczki ochronnej oraz rękawiczek;
  • Wszystkie frakcje odpadów muszą być posegregowane;
  • Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli nie będą posegregowane.