Zmień czcionkę:
Zmień kontrast:

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - TWORÓG MAŁY I SIERAKOWICE

17 lipca 2020

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

T W O R Ó G  M A Ł Y

oraz

S I E R A K O W I C E

ul. Wiejska od numeru 67 po stronie numerów nieparzystych i od numeru 16 po stronie numerów parzystych, ul. Kozielska od numeru 8, drogi przyległe do ul. Wiejskiej i Kozielskiej patrząc od firmy Leier w stronę Goszyc, ul. Strażacka, Tworogowska, Pocztowa, Szeroka, Wąska, Kasztanowa, Leśna  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci

 w dniu 20 lipca 2020 r. nastąpi przerwa
w dostawie wody w godz. od 900 do 1500

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

ZA UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE PRZEPRASZAMY