Zmień czcionkę:
Zmień kontrast:

Ogłoszenie dla mieszkaców miejscowości Smolnica

15 maja 2020

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

S M O L N I C A

ul. Wiejska od numeru 32 po stronie parzystej oraz od 49a po stronie nieparzystej do końca miejscowości w kierunku Żernicy oraz ulice boczne

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej

 w dniu 20 maja 2020 r. (środa) nastąpi przerwa
w dostawie wody w godz. od 830 do 1430

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.