INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOŚNICOWICE DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI PSZOK

16 listopada 2021

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że od miesiąca listopada 2021 r. uruchamia dodatkowy dzień otwarty Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sośnicowice.

 Odbiór odpadów będzie możliwy w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 7:00 do 13:00. 

 Mamy nadzieję, że dodatkowy dzień spełni oczekiwania naszych mieszkańców.