Artykuły

 OGŁOSZENIE
Informujemy, że do dnia 25.02.2019r. przyjmowane są zapisy na ORLIK w Sośnicowicach w formie pisemnej na okres od 01.03.2019r. do 30.06.2019r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.02.2019 zamianie ulega rozkład jazdy autobusu linii 924. Odjazd kursu z godziny 14:55 został przesunięty na godzinę 15:05.

Pozostałe godziny odjazdów nie uległy zmianie.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

dla mieszkańców miejscowości SMOLNICA, ul. Łęgowska
od numerów 7 i 24A w kierunku oczyszczalni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci
w dniu 12 grudnia 2018 r., tj. środa

od godz. 800 do godz. 1200

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

dla mieszkańców Bargłówki 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związki z awarią w dniu dzisiejszym tj. 05.12.2018r . występuje przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas usunięcia awari      godzina 16.30.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakosć.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje  iż w dniu 12 listopada br. autobusy będą kursowały według rozkładu weekendowego.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

BARGŁÓWKA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z awarią na sieci oraz prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 29 października 2018 r., przerwa w dostawie wody przedłuży się do godz. 1500

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

Sośnicowice: ul. Powstańców, ul. Zielona, ul. Młyńska,
ul. Dolna, ul. Parkowa

Informujemy, że, w związku
z AWARIĄ głównego wodociągu
na ul. Powstańców w Sośnicowicach, występuje przerwa w dostawie wody.

Przewidywany czas usunięcia awarii – do godziny 14 w poniedziałek 29.10.2018 r.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

BARGŁÓWKA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 29 października 2018 r., tj. poniedziałek

od godz. 800 do godz. 1200

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

  

 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniach 01.11.2018r. i 02.11.2018r. autobust kursują w/g rozkładu weekendowego

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 07.09.2018r. do 09.09.2018r. ODWOŁANE są wszystkie zajęcia na terenie ORLIK-a w Sośnicowicach z powodu organizacji Dożynek Gminnych

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

ŁANY WIELKIE

 

  Informujemy, że w związku z AWARIĄ głównego wodociągu występuje przerwa w dostawie wody.

Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 19:00 w dniu 03.09.2018r.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

OGŁOSZENIE
Informujemy, że do dnia 30.08.2018r. przyjmowane są zapisy na ORLIK w Sośnicowicach w formie pisemnej na okres od 01.09.2018r. do 30.11.2018r

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości SMOLNICA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 16 sierpnia 2018 r., tj. czwartek

od godz. 800 do godz. 1300

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

KOMUNIKAT


odwołanie zakazu wprowadzenia OGRANICZENIA POBORU WODY na terenie gminy Sośnicowice, miejscowości:
Bargłówka, Łany Wielkie, Sośnicowice, Trachy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach
informuje, że, w związku
z usunięciem przyczyny ograniczenia dostaw wody, odwołuje zakaz używania wody do celów gospodarczych w godzinach 14:00 – 22:00,
wprowadzony Komunikatem z dnia 02.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

dla mieszkańców miejscowości Bargłówka
i Trachy (ul. Zamojska i Nowowiejska)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach

 

informuje, iż

w dniu 3 sierpnia 2018 r., tj. piątek

od godz. 830 do godz. 1500

 

nastąpi przerwa w dostawie wody wskutek awarii na sieci wodociągowej.

 

 

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT


w sprawie wprowadzenia

OGRANICZENIA POBORU WODY

 

na terenie gminy Sośnicowice, miejscowości:
Bargłówka, Łany Wielkie, Sośnicowice, Trachy

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


w Sośnicowicach informuje, że z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza oraz duże pobory wody z sieci wodociągowej na podstawie § 40 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sośnicowice

 

WPROWADZA ZAKAZ

 

używania wody do celów gospodarczych,


tj.:
-      podlewania i zraszania trawników, sadów, ogrodów
i ogródków warzywnych,
-      podlewania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych
-      podlewania folii i szklarni ogrodowych,
-      napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych
i stawów,
-      mycia samochodów,

 

 


w godz. 14:00 - 22:00 do odwołania.

 

Prosimy o racjonalne korzystanie z wody.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

Sośnicowice, Trachy, Bargłówka, Łany Wielkie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 1 sierpnia 2018 r., tj. środa

od godz. 800 do godz. 1300

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości SIERAKOWICE, ul. Rachowicka,

ul. Wiejska od numeru 1 do 27 po stronie numerów nieparzystych, oraz numery 2 i 4 po stronie numerów parzystych,

oraz ulice przyległe: ul. Długa, Górna, Lipowa, Osiedlowa, Stawowa, ul. Kozielska od strony Sośnicowic do zakładu Leier

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci
w dniu 5 lipca 2018 r., tj. czwartek

od godz. 800 do godz. 1300

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Informujemy, że do dnia 28.06.2018r. przyjmowane są zapisy na ORLIK w Sośnicowicach w formie pisemnej na okres od 01.07.2018r. do 31.08.2018r
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 07.06.2018r. do 11.06.2018r. ODWOŁANE są wszystkie zajęcia na terenie ORLIK-a w Sośnicowicach z powodu organizacji Święta Miasta

 

 

 

Kilka słów o RODO

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.05 oraz 01.06.2018 r. autobusy kursują jak w niedziele i święta.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
Informujemy, że w dniu 26.05.2018r.  odwołuje się wszystkie zajęcia na ORLIK-u w Sośnicowicach

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, iż na podstawie Decyzji NR GL.RET.070.7.88.2018.EK z dnia 25 kwietnia 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po rozpatrzeniu wniosku ZGKIM w Sośnicowicach zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnicowice na okres 3 lat. Nowe stawki wchodzą w życie z dniem 26.05.2018r. 

 Decyzja

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że doszło do awarii sieci wodociągowej w Sośnicowicach. W związku z tym nastąpią dzisiaj tj. 09.05.2018 r. zakłócenia w dostawie wody w miejscowościach Sośnicowice, Trachy i Bargłówka.

Awarię staramy się usunąć jak najszybciej.
Po przywróceniu dostawy wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

dla mieszkańców miejscowości SMOLNICA, ul. Łęgowska od numerów 7 i 24A w kierunku oczyszczalni ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieciw dniu 9 maja 2018 r., tj. środa

od godz. 800 do godz. 1200

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.05, 02.05, 03.05, 04.05.2018 r. autobusy kursują jak w niedziele i święta.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości SMOLNICA,
ul. Graniczna i Wrzosowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 12 kwietnia 2018 r., tj. wtorek

od godz. 800 do godz. 1200

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości SMOLNICA, ul. Łęgowska
od numerów 7 i 24A w kierunku oczyszczalni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 10 kwietnia 2018 r., tj. wtorek

od godz. 1000 do godz. 1400

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Przypominany, że w dniach 01.04.2018 r. oraz 02.04.2018 r. autobusy kursują jak w niedziele i święta.

W dniach 29.03.2018 r., 30.03.2018 r. oraz 03.04.2018 r. autobusy kursować będą jak w dni robocze wolne od zajęć szkolnych.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

SOŚNICOWICE, ŁANY WIELKIE

 

  Informujemy, że w związku z AWARIĄ głównego wodociągu występuje przerwa w dostawie wody.

Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 16:00 w dniu 23.03.2018r.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE
Informujemy, że do dnia 26.02.2018r. przyjmowane są zapisy na ORLIK w Sośnicowicach w formie pisemnej na okres od 01.03.2018r. do 30.06.2018r
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
Przypominamy, że w dniach od 23.12 2017 do 26.12.2017 i od 30.12.2017 do 29.12.2017 autobusy kursują jak w niedziele i święta. W dniach od 27.12.2017 do 29.12.2017 kursują jak w dni robocze.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

  

 

 

INFORMACJA

W dniu 01.11 br. autobusy kursują jak w dni wolne

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

dla mieszkańców ulicy Granicznej i Wrzosowej

 

 

 

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 30 października 2017 r. , tj.  poniedziałek w godz. 700 – 1100  nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

dla mieszkańców gminy Sośnicowice

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że na terenie gminy są prowadzone prace związane z budową gazociągu.

Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, z powodu zaniedbań Wykonawcy, dochodzi do uszkodzeń sieci wodociągowej co skutkuje brakiem dostawy wody
do posesji mieszkańców.

Awarie te są uciążliwe zarówno dla mieszkańców jak również dla Zakładu, który jest eksploatatorem sieci. Po każdej awarii dochodzi do zabrudzenia wody
i dokładamy wszelkich starań aby jak najszybciej przywrócić odpowiednią jakość wody (płuczemy sieć, dezynfekujemy itp.). Z uwagi na zasięg awarii często proces oczyszczania sieci wodociągowej jest pracochłonny i długotrwały.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość.  

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjmie do pracy kierowce autobusów
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Zmiana w rozkładzie jazdy autobusów Lini nr 1 i 2 obowiązująca od 02.10.2017 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Rachowic ulicy Wiejskiej odnr 113 do końca miejscowości

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 15 września 2017 r. , tj.  piątek w godz. 800 – 1200  nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości ŁANY WIELKIE

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 13 września 2017 r. , tj.  środa w godz. 800 – 1400  nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
OGŁOSZENIE
 
 
Informujemy, że w dniach 07.09 - 11.09.2017r.  odwołuje się wszystkie zajęcia na ORLIK-u w Sośnicowicach
 
 

Ogłoszenie

 

Informujemy, że do dnia 31.08.2017 r. do godziny 10:00 przyjmowane są zgłoszenie chętnych do korzystania z Boiska ORLIK w Sośnicowicach

 
Ogłoszenie
 
 
Przypominamy, że w dniu 14.08.2017 r. (tj. poniedziałek) autobusy kursują jak w dni wolne 
 
 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Sierakowic i Tworogu Małego

 

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 10 sierpnia 2017 r. , tj.  czwartek w godz.2300 – 500 dnia 11 sierpnia 2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Sośnicowic ul. Powstańców, Dolna, Młyńska i Zielona.

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 08 sierpnia 2017 r. , tj.  wtorek

w godz. 800 – 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

 

dla mieszkańców Smolnicy, ul. Wiejska i ulice boczne od numeru Wiejska 32 do końca miejscowości

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 03 sierpmia 2017 r. , tj.  czwartek

w godz. 1000 – 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Smolnicy ul. Graniczna i Wrzosowa

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 03 lipca 2017 r. , tj.  poniedziałek

w godz. 2200 – 0400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
OGŁOSZENIE
 
 
Informujemy, że do dnia 23.06.2017r. przyjmowane są zapisy na ORLIK w Sośnicowicach w formie pisemnej na okres od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 Przypominamy, że w dniach 15.06 2017 i 16.06 2017 autobusy kursują jak w niedziele i święta. 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
Informujemy, że w dniach 08.06 - 12.06  odwołuje się wszystkie zajęcia na ORLIK-u w Sośnicowicach
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości Tworóg Mały

  Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 07 czerwca 2017 r. , tj.  środa

w godz. 2300 – 0400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Trach
(od Gospody "U Roja" w kierunku Bargłówki)
oraz Bargłówki

 

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje,

że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 01 czerwca 2017 r. , tj.  czwartek

w godz. 800 – 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 
 
 
 Przypominamy, że w dniach 01.05 2017 - 03.05 2017 autobusy kursują jak w niedziele i święta. W dniach 04.05, 05.05 kursują jak w dni robocze
 
 
 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Sośnicowic

ul. Powstańców, Dolna i Zielona

  informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 26 kwietnia 2017r, tj.  środa

w godz. 900 – 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Sośnicowic

ul. Kościelna, Rynek 18-19,

część ul. Gliwickiej od nr 1 do nr 25

 informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 25 kwietnia 2017r, tj.  wtorek

w godz. 800 – 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu dzisiejszym 19.04.2017 z powodu złych warunków atmosferycznych ORLIK-Sośnicowice będzie nieczynny 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Przypominamy, że obiekt ORLIK w Sośnicowicach będzie nieczynny w dniach od 13.04.2017 (czwartek) do 17.04.2017 (poniedzialek)
 
OGŁOSZENIE
 
Informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji ORLIK-a w Sośnicowicach w czwartek w godzinach od 19.00 do 21.00
Zainteresowani proszeni są o zgłoszenia drogą mailową bądz osobiście w siedzibie zakładu
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Tworogu Małego od skrzyżowania ul. Raska/ ul. Wiejskiej do końca ul. Wiejskiej

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 28 marca 2017 r, tj. wtorek

w godz. 1000 – 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
Informujemy, że do dnia 15.05.2017r. jest możliwość korzystania z ORLIK-a w Sośnicowicach  w każdy wtorek w godzinach 19.00 - 21.00
zgłoszenia przyjmowane są na ogólnych zasadach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
Informujemy, że do dnia 27.02.2017r. przyjmowane są zapisy na ORLIK w Sośnicowicach w formie pisemnej na okres od 01.03.2017r. do 30.06.2017r.
 
 
 
 
Ogłoszenie
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje ,że odpady komunalne z Firm z terenu Gminy Sośnicowice
 
będą wywożone dn. 05.01.2017 r. (czwartek), ze względu na przypadające dn. 06.01.2017 (piątek)  święto Trzech Króli.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

W dniu 31.12.2016r. autobusy kończą jazdę o godzinie 20.30

 
 
 
 INFORMACJA
Z dniem 22.12.2016r. numer telefonu 32 411 17 09 jest nieaktywny
 
 

INFORMACJA

W dniu 24.12.2016r. (wigilia) autobusy kończą jazdę o godzinie 14.00

 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Łan Wielkich

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 28 listopada 2016 r, tj. poniedziałek

w godz. 800 – 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Trach i Bargłówki

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 17 listopada 2016 r, tj. czwartek

w godz. 2200 – 400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Sośnicowic od ul. Raciborskiej 21, Trachy, Bargłówka

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 09 listopada 2016 r, tj. środa

w godz. 2200 – 400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 
 
Ogłoszenie
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje ,że odpady komunalne z Firm z terenu Gminy Sośnicowice
będą wywożone dn. 10.11.2016 r. (czwartek), ze względu na przypadające dn. 11.11.2016 Narodowe Święto Niepodległości.

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Informacja dla mieszkańców Trach ul. Nowowiejska, Zamojska i Bargłówki

 

Informujeny, że w dalszym ciągu nie została zlokalizowana awaria na wodociągu w miejscowości Trachy. Cały czas pracujemy nad znalezieniem przyczyny braku wody.

W dniu dzisiejszym będzie dostarczana woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Za utrudnienia przepraszamy

 

INFORMACJA

 

W dniu 31.10 i 01.11 br. autobusy kursują jak w dni wolne

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości Smolnica oraz Sośnicowice ul. Smolnicka i Graniczna

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 27 października 2016 r, tj. czwartek

w godz. 800 – 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości Sierakowice oraz Tworóg Mały

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 17 października 2016 r, tj. poniedziałek

w godz. 2200 – 400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości Smolnica oraz Sośnicowice ul. Smolnicka i Graniczna

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 13 października 2016 r, tj. czwartek

w godz. 800 – 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości Smolnica oraz Sośnicowice ul. Smolnicka i Graniczna

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

w dniu 15 września 2016 r, tj. czwartek

w godz. 2300 – 400 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WODY W CZĘŚCI TRACH I BARGŁÓWCE

W związku z trudnościami w lokalizacji wycieku wody z wodociągu informujemy, że nie jesteśmy w stanie określić terminu usunięcia awarii.

Woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze będzie dostarczana sukcesywnie do wszystkich mieszkańców w Trachach na ul. Nowowiejskiej i Bargłówce

Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor Zakładu

Henryk Sawczuk 

 

 

Ogłoszenie
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 30.08.2016r.  w związku z zaistniałą awarią występuje brak wody w miejscowości Trachy i Bargłówka.   Przewidywany czas usunięcia awarii - około godziny 15 .
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.
Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

 

 

Informacje o wyniku naboru

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KOMUNIKAT

Dla odbiorców wody w Rachowicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Na podstawie Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z dnia 25.07.2016r. informujemy , że :

 

WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

KOMUNIKAT

 

Z DNIA 22.07.2016r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje. że chlorowana jest sieć wodociągowa w miejscowości Rachowice.

Ma to na celu doprowadzenie wody w sieci do wymogów określonych przepisami prawa.

W związku z powyższym miwszkańcy Rachowic odczuwać mogą zwiększoną ilość chloru w pobieranej wodzie.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY W RACHOWICACH 21.07.2016 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

dla mieszkańców miejscowości Bargłówka

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci 

 w dniu 14 lipca 2016 r, tj. czwartek 

 w godz. 8.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. 

 Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość. 

 Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

 

OGLOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zartudni pracownika na stanowisko - Konserwator wodociągu. Zgłoszenia osobiste w siedzibie zakładu, w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. 

O G Ł O S Z E N I E

 

dla mieszkańców miejscowości Rachowice

 ulica Wiejska od numeru 1 do numeru 79

 Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci

 w dniu 13 czerwca 2016 r, tj. poniedziałek

 w godz. 8.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

 Po ponownym włączeniu wody prosimy zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

(kliknij żeby zobaczyć treśc ogłoszenia)

 

(kliknij aby zobaczyć SIWZ)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że od dnia 19.02.2016 r. Osobą upoważnioną do odczytu wodomierzy we wszystkich miejscowościach jest Pan Grzegorz Parkitny.

 

OGŁOSZENIE  

dla mieszkańców miejscowości Smolnica oraz Sośnicowice

ul. Smolnicka i Graniczna

 

informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami w hydroforowni Smolnica w dniu 24 lutego 2016r,     tj. środa w godz. 22.00 - 4.00 nastąpi przerwa w dostawie wody wody. Po ponownym włączeniu          prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość

 

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE 


dla mieszkańców miejscowości Smolnica oraz Sośnicowice

ul. Smolnicka i Graniczna

informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami w hydroforowni Smolnica w dniu 17 lutego 2016r,     tj. środa w godz. 22.00 - 4.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE !!!

 

 

Informujemy, że od dnia 04.02.2016 r. prowadzony jest odczyt wodomierzy w miejscowości Smolnica. Osobą uprawnioną do dokonywania odczytów jest Pan Grzegorz Rosiński.

OGŁOSZENIE !!!

 
 

ZGKiM zatrudni pracownika na stanowisku robotnik gospodarczy. Pełny wymiar czasu pracy. Wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B + E lub T. Mile widziane uprawnienia spawacza, pilarza, inne. Zgłoszenia osobiste w siedzibie ZGKiM w Sośnicowicach przy ul. Powstańcow 6.

OGŁOSZENIE !!!

 

 

ZGKiM zatrudni pracownika na stanowisku odczytywacz wodomierzy. Pełny wymiar czasu pracy w systemie zadaniowym. Wymagane wykształcenie zawodowe (hydraulik, spawacz). Zgłoszenia osobiste w siedzibie ZGKiM w Sośnicowicach przy ul. Powstńców 6.