Ceny obowiązujące od 26.05.2018 r. na okres 3 lat

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę

      Cena/stawka opłaty w zł  
  Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie

netto

/bez podatku vat/

brutto

/z podatkiem vat/

  Wszyscy odbiorcy Cena za dostarczaną wodę -  za 1 m3 3,98 4,30

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki

    cena/stawka opłaty w zł  
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

netto

/bez podatku VAT /

brutto

/z podatkiem VAT /

Wszyscy odbiorcy Cena za odprowadzanie ścieków - za 1 m3  6,30 6, 80

  

Decyzja GL.RET.070.7.88.2018-1

 

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic w sprawie cen usług komunalnych świadczonych przez zakład

 

 

Ceny obowiązujące od 01.07.2017 r. do 25.05.2018 r.

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę

      Cena/stawka opłaty w zł  
  Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie

netto

/bez podatku vat/

brutto

/z podatkiem vat/

  Wszyscy odbiorcy Cena za dostarczaną wodę -  za 1 m3 3,89 4,20

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki

    cena/stawka opłaty w zł  
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

netto

/bez podatku VAT /

brutto

/z podatkiem VAT /

Wszyscy odbiorcy Cena za odprowadzanie ścieków - za 1 m3  6,11 6, 60

 

 UCHWAŁA NR XXIX/238/2017

 

Załącznik do Uchwały Nr.XXIX/238/2017

 

 

Ceny obowiązujące od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

 

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę

      Cena/stawka opłaty w zł  
  Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie

netto

/bez podatku vat/

brutto

/z podatkiem vat/

  Wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę - za 1 m3

3,80 4,10

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki

    cena/stawka opłaty w zł  
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

netto

/bez podatku VAT /

brutto

/z podatkiem VAT /

Wszyscy odbiorcy Cena za odprowadzanie ścieków - za 1 m3  5,93 6, 40

 

 Uchwała nr XVIII/146/2016 z 11.05.2016 r.