Dyrektor Zakładu – Pan Henryk Sawczuk

Główny Księgowy – Pani Beata Ciepła

Kierownik dyspozytorni – Pani Agnieszka Parkitna

Sekretariat – Pan Marek Matczuk

Gospodarka odpadami – Pani Beata Tarkowska

Zarządzanie nieruchomościami – Pan Adam Cieślok

Inspektor ds. sieci wodno-kanalizacyjnych - Pan Jakub Marchewka

Wodociągi – Pani Anna Gutowska

Kasa – Pani Barbara Ciszewska

Pomoc Administracyjna - Pani Michalina Krzan