Dyrektor Zakładu – Pan Henryk Sawczuk

Główny Księgowy – Pani Beata Ciepła

Kierownik dyspozytorni – Pani Agnieszka Parkitna

Sekretariat – Pani Michalina Krzan

Gospodarka odpadami – Pani Beata Tarkowska

Zarządzanie nieruchomościami – Pan Adam Cieślok

Sieci wodno-kanalizacyjne- Pan Jakub Marchewka

Wodociągi – Pani Anna Gutowska

Kasa – Pani Barbara Ciszewska

Obiekty sportowe - Pan Marek Matczuk

Transport- Pan Adam Bucher

 

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych - Pani Michalina Krzan