Zmień czcionkę:
Zmień kontrast:

Wznowienie funkcjonowania PSZOK.

18 maja 2020

 

Od poniedziałku 18.05.2020r.wznowione zostanie przyjmowanie odpadów na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z obecną epidemią COVID-19 wprowadzono dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z PSZOK-u:

ZASADY KORZYSTANIAZ PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne przywiezienia odpadów;

  • Na PSZOK może przebywać w danej chwili maksymalnie 1 Klient; (oprócz pracownika obsługi);

  • Podczas przebywania na PSZOK ,Klientów obowiązuje zasada korzystania z maseczki ochronnej oraz rękawiczek;

  • Wszystkie frakcje odpadów muszą być posegregowane;

  • Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli nie będą posegregowane.

 

Informujemy, że nie przyjmujemy do odwołania odpadów ulegających biodegradacji.