OGŁOSZENIE DLA MIESZKACÓW MIEJSCOWOŚCI RACHOWICE

25 kwietnia 2022

 

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

R A C H O W I C E

ul. Wiejska od numeru 111 do końca miejscowości
w kierunku Bojszowa

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej

 w dniu 28 kwietnia 2022 r. nastąpi przerwa
w dostawie wody w godz. od 900 do 1400

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.