INFORMACJA DOTYCZĄCA WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

16 grudnia 2021
Szanowni Klienci
Z przyczyn od nas niezależnych (zamknięte wysypisko) odbiór nieczystości stałych z firm w dniu 07.01.2022 zostaje przełożony na dzień 5.01.202R.
 Za utrudnienia Przepraszamy