INFORMACJA DOTYCZĄCA WSTRZYMANIA ODBIORU ZUŻYTYCH OPON DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

26 października 2020

 

Uprzejmie informujemy, że od 26 października 2020 r. do odwołania, nie będą przyjmowane odpady możliwe do przetworzenia o kodzie 16 01 03 – zużyte opony.