INFORMACJA DOT. WODY W GMINIE SOŚNICOWICE

21 lipca 2022

 

 O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

Bargłówka, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Sośnicowice, Trachy, Tworóg Mały

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, iż w związku z falą upałów
i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej
z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw
w dostawie wody, apeluje się do mieszkańców
o niewykorzystywanie wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.

 Prosimy o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych
z potrzebami socjalno – bytowymi.

 Wszystkich odbiorców sieci wodociągowej prosimy
o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności.