INFORMACJA DOT. PRACY PSZOK

24 marca 2022

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w miesiącu kwietniu pracująca sobota odbędzie się 23.04.2022r. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do przywożenia odpadów do PSZOK-a