INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE

09 marca 2021

 

O G Ł O S Z E N I E dla mieszkańców miejscowości:

S I E R A K O W I C E

ul. Wiejska do numeru 27 po stronie numerów nieparzystych i do numeru 4 po stronie numerów parzystych, ul. Kozielska do numeru 6, drogi przyległe do ul. Wiejskiej i Kozielskiej patrząc od firmy Leier w stronę Sośnicowic tj. ul. Stawowa, Osiedlowa, Boczna, Lipowa, Górna, Długa, Rachowicka  


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach informuje, że w związku
z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej

 w dniu 11 marca 2021 r. nastąpi przerwa
w dostawie wody w godz. od 900 do 1300

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszam